Venüs ve Mars’ın Dönüş Süreleri

Venüs ve Mars’ın dönüş süreleri de Kuran mucizelerinden biridir. Venüs ve Mars, sıralama bakımından Dünya’ya en yakın iki gezegenin isimleridir. Kuran’da bu gezegenlerin günümüzdeki isimlerini oluşturan harfler, kendi çevrelerindeki dönüş sürelerine işaret edercesine dizilmişlerdir.

Kuran’da Venüs kelimesini oluşturan harfler (Arapçada Vav-Elif-Nun-Elif-Sin) Kuran’da ilk olarak Enfal Suresi’nin 72. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki Venüs harfleri ise, Hud Suresi’nin 3. ayetinde yan yana gelmektedir. Bu iki yerin arasında toplam 243 ayet geçmektedir. Uzay’da Venüs’ün kendi çevresindeki dolanım süresi de tam 243 gün sürer; yani 243 gün bitince dönüşünü tekrarlar. Kuran’da da, ilk Venüs harflerinden 243 ayet sonra bu harfler yeniden tekrarlanmaktadır.

Venüs kelimesini oluşturan harfler Enfal Suresi’nin 72. ayetinde sağdan sola doğru yan yana gelmektedir.
Venüs kelimesini oluşturan harfler, Hud Suresi’nin 3. ayetinde sağdan sola doğru yan yana gelmektedir.

Aynı şekilde, bu harf dizilimi Mars için de geçerlidir. Mars kelimesini oluşturan harfler (Arapçada Mim-Elif-Ra-Sin) Kuran’da ilk olarak Mü’minun Suresi’nin 44. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki Mars harfleri ise yine Mü’minun Suresi’nin 45. ayetinde yan yana gelmektedir. Yani hemen 1 ayet sonra tekrar geçmektedir. Aynı şekilde Mars’ın kendi çevresindeki dolanım süresi de sadece 1 gün sürer.

Mars kelimesini oluşturan harfler, Mü’minun Suresi’nin 44. ayetinde sağdan sola doğru yan yana gelmektedir.
Mars kelimesini oluşturan harfler, Mü’minun Suresi’nin 45. ayetinde sağdan sola doğru yan yana gelmektedir.

Mars ve Venüs gezegenlerinin dolanım süreleri modern astronomiye ait bilgilerdir. Bu gezegenlerin kendi çevrelerindeki dönüş süreleri astronomlar tarafından, Kuran’dan yüzyıllar sonra keşfedilmiştir. Diğer taraftan modern astronomide kullanılan Mars ve Venüs gezegenlerinin isimleri, Arapçada sırasıyla Merih ve Zuhra olarak yer almaktadır. Kuran’ın indirildiği dönemde farklı toplumlar, bu gezegenler için farklı isimler kullanmaktalardı. Dolayısıyla Mars ve Venüs isimlerinin Kuran’da gizli bir şekilde yer alması da mucize niteliğindedir.

Kuran’da yer alan bu olağanüstü dizilimler, Kuran’ın Yüce Rabbimiz’in vahyi olduğunu bir kez daha tasdik etmektedir. Secde Suresi’nde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

Kendisinde şüphe olmayan bu Kitab’ın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onlar: “Bunu uydurdu” mu diyorlar? Hayır; o, Rabbinden olan bir haktır; senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için (onu sana indirdik). Umulur ki hidayet bulurlar. (Secde Suresi, 2-3)

Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.