HomePosts Tagged "parmak izindeki çizgiler"

parmak izindeki çizgiler Tag

Parmak izimiz yaratılışındaki özelliklerden dolayı bir Kuran mucizesidir. Kuran'da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir: Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.(Kıyamet Suresi, 4) Ayette parmak uçlarının vurgulanması, son derece hikmetlidir. Çünkü parmak izindeki