Kuran’da Kelime Tekrarları

Kuran’da tekrar edilen kelimelerin de birer Kuran mucizesi olduğunu biliyor muydunuz? Kuran’ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin yanı sıra bir de “matematiksel mucize”leri vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran’daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.

“Yedi gök” tabiri 7 kere geçer. “Göklerin yaratılışı (halku semavat)” ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

YEDİ GÖK

seb’a semavat

7 kere

GÖKLERİN YARATILIŞI

halku’s semavat

7 kere

“Gün (yevm)” tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani “günler (eyyam ve yevmeyn)” kelimeleri 30 defa tekrarlanır. “Ay” kelimesinin tekrar sayısı ise 12’dir.

GÜN

yevm

365 kere

GÜNLER

eyyam,yevmeyn

30 kere

AY şehr 12 kere

“Bitki” ve “ağaç” kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 26

BİTKİ

26 kere

AĞAÇ

26 kere

“Ceza (karşılık)” kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran’ın temel ahlak özelliklerinden olan “mağfiret (bağışlama)” ifadesi, bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanır.

CEZA

117 kere

AFFETMEK

2×117=234 kere

“De” kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332’dir.”Dediler” kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz.

DE

332 kere

DEDİLER

332 kere

“Dünya” kelimesi ve “ahiret” kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır: 115

DÜNYA

115 kere

AHİRET

115 kere

“Şeytan” kelimesi Kuran’da 88 kere geçer. “Melek” kelimesinin tekrar sayısı da 88’dir.

ŞEYTAN

88 kere

MELEK

88 kere

“İman” (tamlama almadan) ve “küfür” kelimeleri Kuran boyunca 25 kere tekrarlanır.

İMAN

25 kere

KÜFÜR

25 kere

“Cennet” kelimesi ve “cehennem” kelimesi de aynı sayıda tekrarlanır: 77

CENNET

77 kere

CEHENNEM

77 kere

“Zekat” kelimesi Kuran’da 32 kere tekrarlanırken, “bereket” kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32’dir.

ZEKAT

32 kere

BEREKET

32 kere

“İyiler (ebrar)” 6 kere tekrarlanırken, “kötüler (fuccar)” kelimesi ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçer.

İYİLER

ebrar

6 kere

KÖTÜLER

fuccar

3 kere

“Yaz-sıcak” kelimeleri ile “kış-soğuk” kelimelerinin geçiş sayıları da aynıdır: 5

YAZ-SICAK

1 + 4 = 5 kere

KIŞ-SOĞUK

1 + 4 = 5 kere

“Şarap (hımr)” ve “sarhoşluk (sekere)” kelimeleri de Kuran’da aynı sayıda tekrarlanır: 6

ŞARAP

hımr

6 kere

SARHOŞLUK

sekere

6 kere

“Akletmek” ve “nur” sayılarının tekrar sayısı da aynıdır: 49

AKLETMEK

49 kere

NUR

49 kere

“Dil” ve “vaaz” kelimeleri eşit sayıda -25 kere- tekrar edilir:

DİL

25 kere

VAAZ

25 kere

“Yarar” kelimesi 50, “bozma” kelimesi de 50 kere tekrarlanır.

YARAR

50 kere

BOZMA

50 kere

“Ecir” ve “fail” kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 107

ECİR

107 kere

FAİL

107 kere

“Sevgi” ve “itaat” kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır: 83

SEVGİ

83 kere

İTAAT

83 kere

Kuran’da “dönüş” ve “sonsuz” kelimeleri eşit sayıda yer almaktadır: 28

DÖNÜŞ

28 kere

SONSUZ

28 kere

“Musibet” kelimesi ve “şükür” kelimesi, Kuran’da aynı sayıda geçmektedir: 75 kere

MUSİBET

75 kere

ŞÜKÜR

75 kere

“Güneş (şems)” ve “ışık (nur)” kelimeleri Kuran’da 33’er kez geçmektedir.

GÜNEŞ

şems

33 kere

IŞIK

nur

33 kere

Sayımda “nur” kelimesinin sadece yalın halleri dikkate alınmıştır.

“Doğru yola ileten (Elhuda)” ve “rahmet” kelimelerinin tekrar sayısı eşittir: 79

DOĞRU YOLA İLETEN

79 kere

RAHMET

79 kere

Kuran’da “sıkıntı” kelimesi 13 kere yer alırken, “huzur” kelimesi de 13 kere tekrarlanmaktadır.

SIKINTI

13 kere

HUZUR

13 kere

“Kadın” ve “erkek” kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır: 23

Kadın-erkek kelimelerinin Kuran’da tekrar sayısı olan 23, aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı da anne ve babadan gelen 23’er kromozomun toplamı olarak 46’dır.

KADIN

23 kere

ERKEK

23 kere

“Hıyanet” kelimesi 16 kere geçerken, “habis” kelimesinin tekrar sayısı da 16’dır.

HIYANET

16 kere

HABİS

16 kere

İNSAN

65 kere

TOPRAK turabun 17 kere
NUTFE nutfun 12 kere
EMBRİYO alak 6 kere
BİR ÇİĞNEMLİK ET meda’a 3 kere
KEMİK ızamun 15 kere
ET lehmun 12 kere
TOPLAM 65 kere

“İnsan” kelimesi Kuran’da 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:

Salavat kelimesi bütün Kuran’da 5 kere geçer ve Allah insanlara günde beş defa namaz kılmalarını bildirmiştir.

“Kara” kelimesi Kuran’da 13 kere geçerken, “deniz” kelimesi 32 kere geçmektedir. Bu sayıların toplamı bize 45 sayısını verir. Eğer karaların Kuran’da bahsediliş sayısı olan 13’ü 45’e bölersek, %28,888888888889 sayısını buluruz. Denizlerin Kuran’da bahsediliş sayısı olan 32’yi 45’e böldüğümüz zaman ise, %71,111111111111 sayısını buluruz. Bu oranlar ise, gezegenimizdeki su ve kara parçalarının gerçek oranıdır.140

KARA

13 kere

13/45 = 28,888888888889

DENİZ

32 kere

32/45 = 71,111111111111

TOPLAM 45 kere %100
Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.