Kuran’da İşaret Edilen Kimyasal Elementlerden Bazıları

Periyodik tablodaki bir çok elementin Kuran mucizesi olduğunu biliyor muydunuz?

Tüm evren; içinde yaşadığımız Dünya, canlı-cansız bütün varlıklar, elementlerin çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşmuştur. Elementleri oluşturan bütün atomlar aynı parçacıklardan oluştuğu halde, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Elementleri temelde birbirlerinden farklı kılan şey; atom numaraları, yani atomlarının çekirdeklerindeki proton sayılarıdır. En hafif element olan hidrojen atomunda bir proton, ikinci en hafif element olan helyum atomunda iki proton, altın atomunda 79 proton, oksijen atomunda 8 proton, demir atomunda 26 proton vardır. Altını demirden, demiri oksijenden ayıran özellik, yalnızca atomlarının proton sayılarındaki bu farklılıktır. Soluduğumuz hava, insan vücudu, herhangi bir bitki veya bir hayvan ya da uzaydaki bir gezegen, canlı-cansız, acı-tatlı, katı-sıvı herşey, Allah’ın üstün yaratışındaki delillerinden biri olarak, proton, nötron ve elektronlardan meydana gelmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. Atom Mucizesi ve Molekül Mucizesi, Harun Yahya)

flowers

Kuran’da yer alan Hadid Suresi, bir element olan “Demir” anlamına gelmektedir. Bu surede diğer elementlere de atom numaralarıyla ve ağırlıklarıyla işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.) Diğer bir deyişle demir elementinin ismine sahip Hadid Suresi’nde, yaklaşık 1400 yıl öncesinden evrendeki maddeleri oluşturan atomlarla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Elementlerin, atom numaralarının henüz keşfedilmediği bir dönemde, bu bilgilere işaret edilmesi Kuran’ın bir başka mucizesidir. Hadid Suresi’ndeki Arapça harfler öyle bir biçimde dizilmişlerdir ki, bir yandan Rabbimiz’in emir ve tavsiyelerini içeren ifadeler yer alırken, bir yandan da atomlarla ilgili bilgilere işaretler bulunmaktadır.

Bu çalışmada Arapçadaki “Ra” harfinin Batı alfabelerindeki “R” harfine veya “Mim” harfinin “M” harfine denk geldiği göz önüne alınarak yapılmıştır. Ayrıca elementin simgesi olan harflerde dizilim sırası dikkate alınmamaktadır. Harflerin yan yana gelmesi yeterli kabul edilmektedir. Çünkü söz konusu elementlerde örneğin Kr elementi, Rk olarak bir başka elementi temsil etmemektedir.

Periodik Tablo
Periodic table
1. Lantanitler 2. Aktinitler
Bilim adamları 92 adet doğal element tespit etmiştir. Yakın dönem içerisinde bazı deneyler yapılarak numarası 92’den büyük olan yapay elementler de elde edilmiştir, fakat bu elementlere yeryüzünde pek rastlanmaz. Şu ana kadar Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) varlığını onayladığı 110 element bulunmaktadır.

Radon Elementi =86Rn

Radon Radon (Rn) elementi Kuran’ın indirilişinden asırlar sonra, 1900 yılında, Alman kimyager Friedrich E. Dorn tarafından bulunmuştur. Bu elemente doğada nadir olarak rastlanmaktadır. Radyoaktif bir element olan radon, ışın tedavilerinde de kullanılmaktadır.

◉ Ayetin başından “Rn” harflerine kadar geçen harf sayısı: 86

◉ “Rn” elementinin atom numarası: 86

(Hadid Suresi, 22)

miracles of the Quran

Zirkonyum Elementi =40Zr

Zirconium Zirkonyum (Zr) elementini 1789 yılında, Alman kimyager Martin Heinrich Klaproth bulmuştur. Kuran’da yüzyıllar öncesinden, nükleer reaktörlerin çekirdeklerinde kullanılan bu elemente işaret edilmesi büyük bir mucizedir.

“Z” ve “R” harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin başına kadar 40 harf bulunmaktadır. Zr sembollü Zirkonyum elementinin atom numarası da 40’tır. Ayrıca “Z” ve “R” harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin sonuna kadar, 91 harf yer almaktadır. Bu sayı da Zirkonyum elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Ayetin başından Zr harflerine kadar geçen harf sayısı: 40

◉ “Zr” elementinin atom numarası: 40

(Hadid Suresi, 13)

miracles of the Quran

Tantal Elementi =73Ta

Tantalum Tantal (Ta) elementini 1802 yılında, İsveçli kimyager Anders Ekeberg keşfetmiştir. Tantal, çok sert ve erime noktası çok yüksek olan bir elementtir. Bu nedenle elektrik ve elektronik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca bu element vücut sıvıları ile reaksiyona girmediği için, tıpta da kullanım alanına sahiptir. Kuran’ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen bu element, doğada nadir bulunan elementlerden biridir.

“T” ve “A” harflerinin ilk defa biraraya geldiği noktadan, ayetin başına kadar 73 harf yer almaktadır. Bu sayı da Tantal elementinin atom numarasıdır.

◉ Ayetin başından “Ta” harflerine kadar geçen harf sayısı: 73

◉ “Ta” elementinin atom numarası: 73

(Hadid Suresi, 16)

miracles of the Quran

Flor Elementi = 9F

Fluorine Flor (F) elementini 1886’da, Henri Moissan isimli Fransız kimyager elde etmeyi başarmıştır. Hadid Suresi’nde ilk “F” harfinden ayetin başına kadar 9 harf geçmektedir. ve 9, Flor’un atom numarasıdır.

◉ Ayetin başından F harfine kadar geçen harf sayısı: 9

◉ “F” elementinin atom numarası: 9

(Hadid Suresi, 1)

miracles of the Quran

Oksijen Elementi = 8O

Oxygen Dünya’da en çok bulunan kimyasal elementlerden biri Oksijendir. Oksijen, 1770’li yıllarda birbirinden bağımsız olarak iki bilim adamı tarafından keşfedilmiştir: İsveçli Carl Scheele ve İngiliz Joseph Priestley.

Hadid Suresi’nde ilk “O” harfinden ayetin başına kadar 8 harf geçmektedir. “O”, Arapçada Elif harfiyle gösterilmektedir. “O” simgeli Oksijen elementinin atom numarası ise sekizdir.

◉ Ayetin başından “O” harfine kadar geçen harf sayısı: 8

◉ “O” elementinin atom numarası: 8

(Hadid Suresi, 1)

miracles of the Quran

Samaryum Elementi = 62Sm

Samarium Samaryum (Sm) elementini Fransız bilim adamı Paul Lecoq de Boisbaudran 1879 yılında keşfetmiştir.

Bu surede “S” ve “M” harfleri ilk defa 62. harften sonra biraraya gelmektedir. Harfler “M” ve “S” olarak yan yana gelmektedir. Ancak Sm harflerinin dizilim olarak tersi olan Ms isminde herhangi bir element yoktur.

◉ Ayetin başından “Sm” harflerine kadar geçen harf sayısı: 62

◉ “Sm” elementinin atom numarası: 62

(Hadid Suresi, 15)

miracles of the Quran

Potasyum Elementi = 39K

Potassium Potasyum (K) elementini ilk olarak 1807 yılında, İngiliz kimyager Sir Humphry Davy elektroliz yoluyla elde etti. Bitki ve hayvanlarla birlikte, insan vücudunun da çokça ihtiyaç duyduğu potasyum elementi, doğada bol miktarda bulunur. Ayrıca patlayıcı yapımından tıp tedavilerine kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

Hadid Suresi’nde ayetin başından “K” harfinin ilk defa geçtiği yere kadar 39 harf geçmektedir; ki bu sayı K elementinin atom ağırlığıdır. Ayrıca surenin başından buraya kadar 19 kelime yer almaktadır. Bu da K elementinin atom numarası olması bakımından dikkat çekicidir.

◉ Ayetin başından “K” harfine kadar geçen harf sayısı: 39

◉ “K” elementinin atom ağırlığı: 39

(Hadid Suresi, 2)

miracles of the Quran

Kükürt Elementi =  32S

Sulfur Kükürt (S) elementi canlıların yapısında ve toprakta yüksek miktarda bulunmaktadır. Hadid Suresi’nde kükürt elementini temsil eden ilk “S” harfine kadar ki harf sayısı 32’dir. Bu sayı aynı zamanda kükürt elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Ayetin başından ilk “S” harfine kadar geçen harf sayısı: 32

◉ “S” elementinin atom ağırlığı: 32

(Hadid Suresi, 4)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Erbiyum Elementi = 167Er

Erbium Erbiyum (Er) elementini Carl Gustaf Mosander isimli İsveçli bilim adamı 1843 yılında keşfetmiştir. Surenin başından 167 harf sonra “E” ve “R” harfleri biraraya gelmektedir. Erbiyum elementinin atom ağırlığı ise 167’dir.

◉ Ayetin başından “Er” harflerine kadar geçen harf sayısı: 167

◉ “Er” elementinin atom ağırlığı: 167

(Hadid Suresi, 4)

miracles of the Quran
birds

Neodim Elementi = 60Nd

Neodymium Neodim (Nd) elementini 1885’te Avusturyalı bilim adamı Carl F. Auer von Welsbach elde etmeyi başardı.

Hadid Suresi’nde “N” ve “D” harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 60 harf geçmektedir. Bu sayı Nd elementinin atom numarasıdır.

◉ “Nd” harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 60

◉ “Nd” elementinin atom numarası: 60

(Hadid Suresi, 19)

miracles of the Quran

Vanadyum Elementi = 23V

Vanadium Vanadyum (V) elementini 1801 yılında Meksikalı bilim adamı Andres Manuel del Rio ve 1830 yılında İsveçli kimyager Nils Gabriel Sefstrom keşfetmişlerdir. Vanadyum vücuttaki temel eser elementlerden biridir. V harfinden ayetin sonuna kadar 23 harf geçmektedir; ki bu sayı da Vanadyum elementinin atom numarasıdır.

◉ “V” harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 23

◉ “V” elementinin atom numarası: 23

(Hadid Suresi, 1)

miracles of the Quran

Galyum Elementi = 69Ga

Gallium Galyum (Ga) elementini 1875 yılında Fransız kimyager Paul Emile Lecoq de Boisbaudran tayf çizgilerinden yola çıkarak keşfetti. Galyum elektronik ve tıp gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır.

Hadid Suresi’nde “G” ve “A” harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 69 harf bulunmaktadır. Galyum elementinin atom ağırlığı da 69’dur.

◉ “Ga” harflerinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 69

◉ “Ga” elementinin atom ağırlığı: 69

(Hadid Suresi, 27)

miracles of the Quran

Azot Elementi = 14N

Nitrogen 1772 yılında İskoçyalı bilim adamı Daniel Rutherford tarafından bulunan Azot (N) elementi, atmosferin %78’ini oluşturur. Ayrıca Güneş’in ve bazı yıldızların yapısında da yer alır. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan azot; protein ve nükleik asit gibi yaşamsal öğelerde de bulunur.

Hadid Suresi’nde “N” harfinden ayetin sonuna kadar 14 harf geçmektedir. N elementinin atom ağırlığı, 14’tür. İkinci ile üçüncü “N” harfleri arasında ise 7 harf yer almaktadır. Azotun atom numarası ise 7’dir.

◉ “N” harfinden ayetin sonuna kadar geçen harf sayısı: 14

◉ “N” elementinin atom ağırlığı: 14

(Hadid Suresi, 3)

miracles of the Quran

Bizmut Elementi = 83Bi

Bismuth Yüzyıllar önce Kuran’da işaret edilen elementlerden birisi de Bizmut (Bi) elementidir. (Doğrusunu Allah bilir.) Az bulunan elementlerden biri olan Bizmutun, tıptan nükleer reaktörlere, kozmetikten elektrik devrelerine kadar çeşitli kullanım alanları vardır.

Hadid Suresi’nde “B” ve “İ” harflerinin yan yana geldiği noktalar arasında, 83 harf yer almaktadır.

◉ “Bi” harfleri arasında geçen harf sayısı: 83

◉ “Bi” elementinin atom numarası: 83

(Hadid Suresi, 7-8)

miracles of the Quran

Krom Elementi = 24Cr

Chromium Krom (Cr) elementi 1797 yılında Louis-Nicolas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Hadid Suresi’nde Krom elementini temsil eden C ve R harflerinin yan yana geldiği birinci ve ikinci yerler arasında, toplam 24 kelime yer almaktadır. Krom elementinin atom numarasının 24 olması da, bu bakımdan çok dikkat çekicidir.

◉ “Cr” harfleri arasında geçen kelime sayısı: 24

◉ “Cr” elementinin atom numarası: 24

(Hadid Suresi, 4)

miracles of the Quran

Astatin Elementi = 85At

Astatine Astatin (At) elementi 1940 yılında üç bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. Diğer elementlerde olduğu gibi Astatin elementinin atom numarasının da, sure içinde yer alıyor olması Kuran’ın mucizelerinden biridir. Astatin elementini temsil eden A ve T  harflerinin yan yana geldiği ikinci ve üçüncü yerler arasında, 85 harf yer almaktadır. Bu rakam aynı zamanda Astatin elementinin atom numarasıdır.

◉ “At” harfleri arasında geçen harf sayısı: 85

◉ “At” elementinin atom numarası: 85

(Hadid Suresi, 1-3)

miracles of the Quran

Lityum Elementi = 6Li

Lithium Lityum (Li) elementini 1817 yılında İsveçli kimyager Johan August Arfvedson keşfetti. Bu element yerkabuğunda yaklaşık %0,002 oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi, pil yapımında, soğutucularda, tıpta, yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Hadid Suresi’nde “L” ve “İ” harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı Lityum elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Ayetin başından “Li” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 6

◉ “Li” elementinin atom ağırlığı: 6

(Hadid Suresi, 10)

miracles of the Quran

Hafniyum Elementi = 178Hf

Hafnium Hafniyum (Hf) elementini Hollandalı fizikçi Dirk Coster ve Macar kimyager Georg de Hevesy 1923 yılında keşfettiler. Bu elementten özellikle nükleer reaktörlerde faydalanılmaktadır. Ayrıca bu elemente Güneş’in atmosferinde de rastlanmıştır.

Hadid Suresi’nin başından “H” ve “F” harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar, 178 kelime geçmektedir. Hafniyum elementinin atom ağırlığı ise 178’dir.

◉ Surenin başından “Hf” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 178

◉ “Hf” elementinin atom ağırlığı: 178

(Hadid Suresi, 11)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

birds, flowers

İndiyum Elementi = 114In

Indium İndiyum (İn) elementini ilk olarak 1863 yılında Hieronymus Theodor Richter ve Ferdinand Reich isimli bilim adamları buldular. Kuran’ın indirilişinden asırlar sonra keşfedilen İndiyum (İn) elementi doğada az miktarda bulunmaktadır.

Hadid Suresi’nin başından “İ” ve “N” harflerinin yan yana geldiği noktaya kadar 114 kelime geçmektedir; ki bu sayı İndiyum elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Surenin başından “İn” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 114

◉ “İn” elementinin atom ağırlığı: 114

(Hadid Suresi, 8)

Indium, miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Stronsiyum Elementi = 87Sr

Strontium Radyoaktif olmayan Stronsiyum (Sr) elementini ilk kez 1790 yılında Adair Crawford ve William Cruikshank İskoçya’da keşfetmişlerdir. Hadid Suresi’nin başından “S” ve “R” harflerinin birarada geçtiği yere kadar 87 kelime geçmektedir. Stronsiyum elementinin atom ağırlığı da 87’dir.

◉ Surenin başından “Sr” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 87

◉ “Sr” elementinin atom ağırlığı: 87

(Hadid Suresi, 7-8)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Aktinyum Elementi = 89Ac

Actinium Fransız bilim adamı Andre Debierne tarafından 1899 yılında keşfedilen aktinyum (Ac) elementi, çok nadir bulunan radyoaktif bir elementtir. Karanlıkta etrafa mavi ışık yayan bu element beyazımsı gümüş renktedir. Kuran’dan asırlar sonra keşfedilen bu elementin insanlara önceden haber verilmiş olması, Rabbimiz’in sonsuz ilim sahibi olduğunun göstergesidir. Hadid Suresi’nin başından “A” ve “C” harflerinin ilk defa biraraya geldiği yere kadar 89 kelime geçmektedir. Bu sayı Aktinyum elementinin atom numarasıdır.

◉ Surenin başından “Ac” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 89

◉ “Ac” elementinin atom numarası: 89

(Hadid Suresi, 7)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Toryum Elementi = 90Th

Thorium 1828 yılında İsveçli kimyager Jons Jacob Berzelius tarafından keşfedilen toryum (Th) elementi radyoaktif bir elementtir. Nükleer aygıtlarda enerji kaynağı olarak yararlanılmaktadır. Toryum elementinin atom numarası 90’dır. Hadid Suresi’nin başından “T” ve “H” harflerinin ilk defa yan yana geldiği yere kadar geçen kelime sayısı da 90’dır.

◉ Surenin başından “Th” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 90

◉ “Th” elementinin atom numarası: 90

(Hadid Suresi, 7)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Lutesyum Elementi = 71Lu

Lutetium Lutesyum (Lu) elementi 1907 yılında Auer von Welsbach ve Georges Urbain tarafından keşfedilmiştir. İsmi bir elemente ait olan Hadid (Demir) Suresi’nde, Lutesyumu temsil eden L ve U harflerine kadar, surenin başlangıcından itibaren 71 kelime geçmektedir. Lu elementinin atom numarası da 71’dir.

◉ Surenin başından “Lu” harflerine kadar geçen kelime sayısı: 71

◉ “Lu” elementinin atom numarası: 71

(Hadid Suresi, 5)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Nikel Elementi = 58 Ni

Nickel Saf nikel (Ni) elementini ilk kez 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Fredrik Cronstedt izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi, çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dayanıklı sanayi aletlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikelden faydalanılmaktadır.

Hadid Suresi’nde “N” ve “İ” harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu sayı Nikel elementinin atom ağırlığıdır.

◉ “Ni” harflerinden surenin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 58

◉ “Ni” elementinin atom ağırlığı: 58

(Hadid Suresi, 27)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Berilyum Elementi = 9Be

Beryllium Berilyum (Be) elementi 1798 yılında Louis-Nicolas Vauquelin tarafından keşfedilmiştir. Doğada sık rastlanan bu element nükleer aygıtlarda, roketlerde ve uzay araçlarında kullanılmaktadır.

“B” ve “E” harflerinin yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 9 kelime geçmektedir ve bu sayı da Berilyum elementinin atom ağırlığıdır.

◉ “Be” harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 9

◉ “Be” elementinin atom ağırlığı: 9

(Hadid Suresi, 10)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Sodyum Elementi = 11Na

Sodium Sodyum (Na) elementini 1807’de Humphry Davy elektroliz işlemiyle keşfetti. Sodyum atomları, kullandığımız sofra tuzundan uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Vücut sıvıları ile hücreler arasında normal bir su akışının olması, doku oluşumu ve kasların kasılması için de, insan vücudunda belli bir miktar sodyum bulunması gereklidir.

Hadid Suresi’nde “N” ve “A” harflerinin biraraya gelişinden, ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu sayı Sodyum elementinin atom numarası ile aynıdır.

◉ “Na” harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı: 11

◉ “Na” elementinin atom numarası: 11

(Hadid Suresi, 9)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Niyobyum Elementi = 41Nb

Niobium Niyobyum (Nb) elementi 1801’de İngiliz kimyager Charles Hatchett tarafından keşfedilmiştir. Doğada nadir bulunan bu element, nükleer reaktörlerde, yüksek ısılara dayanıklı malzemelerin yapımında kullanılmaktadır.

Hadid Suresi’nde Nb harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı, Niyobyum elementinin atom numarası olan 41’dir.

◉ “Nb” harfleri arasında geçen kelime sayısı: 41

◉ “Nb” elementinin atom numarası: 41

(Hadid Suresi, 4 ve 8)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

flowers

Magnezyum Elementi = 12Mg

Magnesium Magnezyum elementi 1808 yılında İngiliz kimyager Sir Humphry Davy tarafından keşfedilmiştir. Kuran’ın vahyedilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum (Mg) elementi yerkabuğunda en fazla bulunan elementlerden biridir. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yapıda yer almaktadır. Canlılar açısından hayati öneme sahip bir elementtir.

Hadid Suresi’nde Mg harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12’dir. Bu sayı aynı zamanda Magnezyum elementinin atom numarası olan 12’dir.

◉ Suredeki “Mg” harfleri arasında geçen kelime sayısı: 12

◉ “Mg” elementinin atom numarası: 12

(Hadid Suresi, 20-21)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Disprosyum Elementi = 162Dy

Dysprosium Disprosyum (Dy) elementini 1886 yılında Fransız bilim adamı Paul Emile Lecoq de Boisbaudran bulmuştur. Bu elementin atom ağırlığı 162’dir. Hadid Suresi’nde Dy harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı da 162’dir.

◉ Suredeki “Dy” harfleri arasında geçen kelime sayısı: 162

◉ “Dy” elementinin atom ağırlığı: 162

(Hadid Suresi, 2 ve 11)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Çinko Elementi = 65Zn

Zinc Çinko (Zn) metali, yerkabuğundan canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer almaktadır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati fonksiyonları yerine getirmektedir.

Hadid Suresi’nde Zn harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65’tir. Çinko elementinin atom ağırlığı da 65’tir.

◉ Suredeki “Zn” harfleri arasında geçen kelime sayısı: 65

◉ “Zn” elementinin atom ağırlığı: 65

(Hadid Suresi, 2 ve 11)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Klor Elementi = 35Cl

Chlorine Klor (Cl) elementini, Kuran indirildikten asırlar sonra, 1774 yılında İsveçli bilim adamı Carl Wilhelm Scheele elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır. Klorun, ilaçların üretiminden boyalara, petrol ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Hadid Suresi’nde “C” ve “L” harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer almaktadır. Bu sayı Klor elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Surede geçen ilk ve son “Cl” harfleri arasındaki kelime sayısı: 35

◉ “Cl” elementinin atom ağırlığı: 35

(Hadid Suresi, 4 ve 6)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Karbon Elementi = 12C

Carbon Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan Karbon (C) elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. Karbon atomları, solunum esnasında açığa çıkan karbondioksitten elmasa kadar çok farklı bileşiklerde görev alır.

Hadid Suresi’nde ilk ve sonuncu “C” harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda Karbon elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Surede geçen ilk ve son “C” harfleri arasındaki kelime sayısı: 12

◉ “C” elementinin atom ağırlığı: 12

(Hadid Suresi, 4)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Seryum Elementi = 140Ce

Cerium Seryum (Ce) elementini 1803 yılında İsveçli jeolog Wilhelm von Hisinger ve İsveçli kimyager Jons Berzelius ile onlardan bağımsız Alman kimyager Martin Klaproth isimli bilim adamları bulmuştur.

Hadid Suresi’nde “C” ve “E” harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 140 kelime yer almaktadır. 140 aynı zamanda Seryum elementinin atom ağırlığıdır.

◉ Surede geçen ilk ve son “Ce” harfleri arasındaki kelime sayısı: 140

◉ “Ce” elementinin atom ağırlığı: 140

(Hadid Suresi, 5, 7 ve 13)

miracles of the Quran

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

Kripton Elementi = 83Kr

Krypton Kripton (Kr) elementini İngiliz kimyagerler Morris W. Travers ve Sir William Ramsay 1898 yılında keşfettiler.

Hadid Suresi’nde “K” ve “R” harflerinin yan yana geldiği durumlardan, ilk ve sonuncusu arasında 83 kelime yer almaktadır. Kripton elementinin atom ağırlığı da 83’tür.

◉ Surede geçen ilk ve son “Kr” harfleri arasındaki kelime sayısı: 83

◉ “Kr” elementinin atom ağırlığı: 83

(Hadid Suresi, 7 ve 11)

◉ Sayıma “ve” bağlacı dahil edilmemiştir.

cat

Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.