Dna Ve Genetik Tarihinin Başlangıcı

DNA ve genetik biliminin başlangıç tarihi bir Kuran mucizesidir. Bilindiği gibi DNA terimi, canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise, Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe, Kuran’da 18. Sure olan Kehf Suresi’nin 65. ayetinde işaret edilmektedir. (Doğrusunu Allah bilir.)

D-N-A harflerinin (Arapçada Dal-Nun-Elif harflerinin) Kuran’da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman, en fazla Kehf Suresi’nin 65. ayetinde geçtiği görülecektir. Bu ayette benzersiz bir şekilde, D-N-A harfleri ardı ardına tam üç defa, yan yana yer almaktadır. Kuran’ın başka hiçbir ayetinde “DNA” harfleri bu şekilde ardarda ve çok sayıda geçmez.

DNA teriminin dikkat çekici bir şekilde yer aldığı bu ayetin numarası yukarıda ifade edildiği gibi 18:65’tir. Bu rakamlar genetik biliminin başlangıç yılı olan 1865 yılına dikkat çekmektedir ki; bu rastlantı olarak değerlendirelemez. Çünkü Kuran’da sadece 18:65 ayetinde “DNA” art arda üç defa geçmektedir. Bu işaret mucizevi niteliktedir; çünkü DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) ismini bilim dünyası çok yakın sayılabilecek bir tarihte koymuştur.

DNA ve genetik tarihinin başlangıcı olan ve 1865 yılına işaret eden Kehf Suresi’nde, DNA toplam 7 defa tekrarlanırken, RNA da (Arapçada Ra-Nun-Elif harfleri) 7 defa tekrar etmektedir. Bildiğiniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu nedenle DNA-RNA’nın özellikle bu surede eşit sayıda geçmesi, moleküllere yüzyıllar önce Kuran’da işaret edildiğinin ayrı bir kanıtıdır. (Doğrusunu Allah bilir.)

Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.