Dünyamızın uydusu olan Ay ve yörüngesi 1400 yıl önce bizlere bildirilen bir Kuran mucizesidir. Kuran’da gök cismi olarak bahsedilen ve “Ay” anlamına gelen “kamer” kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde Ay’ın Dünya etrafındaki eliptik (elips biçimindeki) turu da 27 gündür. Fakat bu yeryüzünden bakan herhangi bir kişinin tespit edebileceği bir sayı değildir. Çünkü dolunaylar arasında 29 günlük süre olduğu için, önceleri Ay’ın bir turunun 29 gün olduğu düşünülmekteydi. Halbuki Ay, Dünya etrafında dönerken, Dünya da Güneş etrafında yol katetmektedir. Dünya’nın ilerlemesinden dolayı Ay, iki gün gecikmeli olarak turunu tamamlamaktadır. Bu durum, Kuran’da modern astronomik bulgulara paralel, bir başka işarettir. (Doğrusunu Allah bilir.)

◉ “Ay” kelimesinin Kuran’da geçiş sayısı = 27

◉ Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş süresi (gün olarak) = 27

◉ “Ay” kelimesinin Kuran’da geçiş sayısı = 27

◉ Ay’ın Dünya etrafındaki dönüş süresi (gün olarak) = 27

Written by
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.