HomeAtom

Atom

Kuantum fiziğinin Kuran mucizesi olduğunu biliyor muydunuz? Kuran-ı Kerim'in indirildiği çağda, kuantum fiziği ve atomaltı parçacıklar bilinmiyordu. Fakat Kuran-ı Kerim

Hayatımızda büyük kaplayan demir bir Kuran mucizesidir. Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'da, "Demir" anlamına gelen "Hadid" suresinde Allah

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.